Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:05:09

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:05:28

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:06:27

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:06:52

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:07:08

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:07:29

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:07:50

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:08:14

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:08:22

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:08:46

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:09:04

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:10:11

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:10:22

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:01:07 19:10:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'아이유' 카테고리의 다른 글

이슬톡톡 3840x2160 바탕화면  (0) 2016.03.22
아이유 대만 앨범 - Smash Hits  (0) 2016.01.27
아이유 챗셔 콘서트 포토북  (1) 2016.01.07
아이유 바탕화면 3840x2160  (0) 2016.01.03
2016 참이슬 아이유 달력  (0) 2015.12.29
아이유 시즌그리팅 2016 달력  (0) 2015.12.24
Posted by boxgame


티스토리 툴바